Åh ja, der er stadigt meget at kæmpe for…

I dag er kvindernes kampdag, og fra morgenstunden er jeg blevet ramt af udsagn som: “Lønforskellen mellem kvinder og mænd er ved at udligne sig”.

Men sådan er det bare ikke. Desværre. Og det skal vi sige højt. Også i dag.

“Faktum er, at SFI i adskillige rapporter har vist, at lønforskellen mellem mænd og kvinder i dagens Danmark i gennemsnit er cirka 17-18 procent. Og at den forskel har været bemærkelsesværdigt uforandret gennem de sidste 35 år. Det på trods af, at kvinder i dag er næsten lige så meget på arbejdsmarkedet som mændene, og at deres uddannelsesniveau i dag ligger over mændenes.” Citat Lisbeth Pedersen, forskningsleder SFI. Du finder hendes kronik her.

Bevægelsen mod ligeløn er altså ikke eksisterende.

Vi lader den stå et øjeblik.

“Nå, men er det ikke noget med at kvinder er ved at overhale mændene på uddannelsesområdet?”

Både og.

Antallet af uddannede kandidater har godt nok udjævnet sig, men når man ser på kvinders karrieremuligheder i akademia, er der lang vej igen. Statistiker Inge Henningsen har forsket i det.

“Inge Henningsen gør vittigt opmærksom på, at det med det nuværende tempo vil vare 258 år, før der bliver lige mange mænd og kvinder blandt de faste videnskabelige medarbejdere på Københavns Universitet. Endda påviser hun, at det ligefrem er blevet sværere for kvinder at slå igennem i dag end i 1970. Et forhold, der i sig selv nok er en messe værd. Danmark har en ganske lav procentdel af kvinder ansat i videnskabelige stillinger sammenlignet med både Norden og resten af Europa. Det er faktorer med udspring i universiteterne, der er årsag til den manglende kvinderekruttering blandt forskerne og ikke faktorer forankret i kvinderne, konkluderer Inge Henningsen.”  Citat denne artikel af Jette Hansen, mag.art. og forfatter.

Så summa summarum, vi har masser af kæmpe for, og ligestilling kommer ikke af sig selv. Der er ikke en bevægelse i gang, der forærer os ligeløn og andre retfærdigheder af sig selv (ok, måske undtaget det på universiteterne. Det udjævner sig om 258 år, hvis bevægelsen ikke går i stå inden).

Hav en dejlig kampdag, og husk at dele den med dine døtre og sønner.❤️


2 Replies to “Åh ja, der er stadigt meget at kæmpe for…”

    1. Nej, men det skal ikke forhindre os i at kæmpe! 😉

      Da jeg søgte og fik mit nuværende job, søgte jeg en deltidsstilling, for det var det, der var slået op. Da jeg fik det, så jeg, at alle os kvinder gik til de lave lønninger i deltidsstillingerne. Jeg blev så tosset, at jeg forhandlede mig op i en fuldtidsstilling til lønsamtalen (ved min mandlige chef).

      Bølgerne gik højt, men jeg fik det. Jeg samler på de små sejre, som den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *